Hoppa till innehåll

Kallelse #ROOT-möte 5/10 kl 18 i AFK

  • av

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 5/10 kl *18* på AFK,
direkt efter studentrepresentantmötet (kanske en liten bensträckare kan
klämmas in).
Dagordningen kommer se ut som följer:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3. Mötets behörighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Föregående mötes protokoll
7. Studiebevakning
8. FooBar();
9. SWAG
10. Programrum
11. Övrigt
12. Nästa möte
13. Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT