Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 201508 17:15

  • av

Hej!
BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-08 klockan 17:15 i K-huset.

Dagordning:
§1 Mötets öppnande§2 Val av mötespresidium§3 Mötets behörighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Föregående mötes protokoll
§7 Uppföljning av TODO§8 Sittning Like A BOSS – Utvärdering§9 TeknikSM§10 Profilkläder
§11 Klassbesök§12 Gästföreläsning
§13 Publag
§14 BOSSJam§15 Beslutssammanfattning§16 Nästkommande möte§17 Mötets avslutande

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande