Hoppa till innehåll

Sexistenz Styrelsemöte

  • av

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på fredag 9/10 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av ordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Förgående mötesprotokoll
Skrivelser
Rapporter
Event
Sappning
Sexistenz relaterade
Action Points
Övrigt
Nästkommande möte
Mötets avslutande