Hoppa till innehåll

Sexistenz ny kallelse

  • av

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på söndag 11/10 klockan 17:15.

Inte på fredag som tidigare skickat. My bad osv. Vi jobbar ju då.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av ordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Förgående mötesprotokoll
Skrivelser
Rapporter
Event
Sappning
Sexistenz relaterade
Action Points
Övrigt
Nästkommande möte
Mötets avslutande