Hoppa till innehåll

Kallelse kårstyrelsemöte 201515 kl. 17:15

  • av

Hej!

Kårstyrelsen kommer ha möte 2015-10-15 klockan 17:15. Mötet kommer
hållas i konferensrummet Sälen och är tillgängligt på distans. För att
medverka, vänligen kontakta mig via ordforande@bthstudent.se så skickar
jag mer information. Handlingarna finns uppladdade på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/bf91f0.php?lang=en

Dagordningen ser ut som följer:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Vision/åsiktsdokument
§10 Arbetsordningen
§11 Diagram av vad medlemsavgiften finansierar
§12 Eventuella riktlinjer för återbetalning av medlemskap
*
**Avslutning*
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Välkomna!