Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 201513 15:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-13 15:15 i K-huset.

Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 TeknikSM§10 Profilkläder§11 Inspirationsdag§12 Öhl-provning§13 BOSSJam§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande