Hoppa till innehåll

.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 26­­/­­10/15

  • av

På måndagen den ­­26/­10 är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00 och är som vanligt öppet
för alla intresserade! Detta utskick blev försenat.

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan­ och röstningsrätt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
Kåren
Fest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mvh,
Emma/Uchiha

sv_SESwedish