Hoppa till innehåll

SIS 2015-11-05 kl. 10.30

  • av

På grund av misstag så är detta mötet felaktigt kallat. Tanken var att
mötet skulle vara 3/11, men det trillade in en 2:a där.

Ny mötes tid 2015-11-05 10.30 med samma dagordning.

Den 28 oktober 2015 21:28 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com&gt;:

> Dagordning
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. HackSISsion
> 8. Wonderlan
> 9. AFK
> 10. Sysadmin
> 11. Övrigt
> 12. Kalender
> 13. Mötet avslutas
>
>
>