Hoppa till innehåll

Sexistenzmöte 2015-11-11 kl.18:00

  • av

Hej, vi har svårt att bestämma oss, men nu så!

Ändrar dag för möte från 2015-11-06 till 2015-11-11. Tiden är också ändrad till 18:00. Samma plats, typ samma kanal.

Välkomna!

Hej!

Sexistenz kommer att ha möte i Lokalen™ på fredag 11/06 klockan 17:15.

Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Event
§10 Sappning
§11 Sexistenz-relaterade
§12 Bästa festen
§13 Blogg
§14 Rot(und)ation
§15 Action-points

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Nästkommande möte
§18 Mötets avslutande