Hoppa till innehåll

Kallelse MUK 2015-11-09, Campus Karlshamn

  • av

Hej och välkomna på möte med MUK!

*Plats:* Galleriet, Hus A, Campus Karlshamn

*Tid:* 15:00

Alla är välkomna

*Dagordning:*

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

*Ärenden*

§4 Studentcafé

§5 Poddcast

§6 Internetnärvaro, Marknadsföring & PR

§7 Händer med MUK

*Avslutning*

§8 Övrigt

§9 Kalender

§10 Mötet avslutas

Vänliga hälsningar,

Cecilia Barry

Ordförande