Hoppa till innehåll

Kallelse MUK Styrelsemöte 16/11-2015

  • av

Kallelse
Styrelsemöte MUK
Tid: 15:00
Plats: Bryggan, Hus B, Campus Karlshamn
Datum: 16/11 2015

Mötet är öppet för alla!

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden
§4 Ekonomi
§5 Creative Coast Styrgruppsmöte
§6 Evenemang

Avslutning
§7 Övriga frågor
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas

Vänliga Hälsningar,
Cecilia Barry
Ordförande MUK