Hoppa till innehåll

Re: Nollingskommitémöte 2015-11-26 kl. 17:15

  • av

Hej igen.

Mötets plats är flyttat till tunnans (receptionens) andra våning. Samuel
kommer öppna ett konferensrum.

Den 22 november 2015 23:49 skrev Oliver Lincke <oliver.lincke@gmail.com&gt;:

> Hej!
>
> Nollningskommitén kommer ha möte torsdag 26/11 kl 17:15 i kansliet.
> Mötet är öppet för alla.
> Välkomna!
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> §4 Yttranderätt och rösträtt
> §5 Fastställande av dagordning
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
> Ärenden
> §7 Introduktionsveckorna
>
> Avslutning
> §8 Övrigt
> §9 Nästkommande möte
> §10 Mötets avslutande
>
> —
> Oliver "E-Type" Lincke
> SexMästare och Ordförande Sexistenz’15
>

sv_SESwedish