Hoppa till innehåll

Kompletta handlingar till FUM2

  • av

Hej!

Kompletta handlingar till FUM2 finns nu publicerade på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/7b6f2b.php?lang=en

Det som har tillkommit är en motion med tillhörande motionssvar, samt
valresultat till Fullmäktige, Talman och Valberedning.

Vän av ordning har säkert noterat att revisorerna inte inkommit med den
proposition de fick i uppdrag att skriva. Jag har sökt revisorerna och
bett om en statusuppdatering men har inte fått något svar ännu.

_Uppdaterad stadga
_En uppdaterad stadga finns nu även tillgänglig via dokumentarkivet. När
uppdateringen gjordes uppmärksammade jag en, vad jag tror varit
felskrivning.
I stadgerevisionen gällande möteskallelse står följande: att i Blekinge
studentkårs stadga kapitel 6 §6 ersätta texten med följande lydelse
"Mötet sammanträder på kallelse av ordförande."

Lydelsen som refereras till återfinns dock i stadgans 6 kap 7 §. Jag har
därför gjort tolkningen att det var fullmäktiges vilja att ändra
stadgans 6 kap 7 §. Jag kommer fråga fullmäktige på sittande möte om det
är er mening att behandla denna frågan. Om ni väljer att inte behandla
detta tolkar jag det som att fullmäktige delar min tolkning.

_Datum, tid och plats för sammanträdet:
_4/12 18:00-21:30 Rio Grande (campus Karlshamn)
5/12 10:00-21:00 Rio Grande (campus Karlshamn)
Behöver du hjälp att hitta kan du ringa mig på 0708276162

_FUM-delegat? Anmäl eventuell frånvaro!_
Som ledamot i FUM är närvaro obligatoriskt och du kan avskiljas från din
post om du inte anmält giltig frånvaro. Som giltig frånvaro räknas
frånvaro på grund av laga förfall eller examinationstillfälle. Vid
förfall ska ledamot anmäla detta till kårstyrelsen senast klockan tolv
arbetsdag före sammanträdesdag, dvs fredag 22/5 kl 12:00.

_Reseersättning_
För de som reser från Karlskrona kommer jag åka från Bergåsa station
16:40 på fredagen och 08:40 på lördagen. För att underlätta för er kan
jag då köpa era biljetter också och således slipper ni kvittoredovisa
till Birgitta. Då är det viktigt att infinna sig på stationen senast tio
minuter före avgång.
Förtroendevalda och kandidater som reser från Karlskrona övrig tid kan
erhålla reseersättning mot uppvisande av kvitto på sina utlägg. Detta
görs genom att fylla i en reseersättningslapp som tillhandahålles
Birgitta Möller inom 10 dagar från att utlägget gjordes. Har kansliet
inte fått in underlaget inom 10 dagar ges ingen reseersättning. Kontakta
karexp@bthstudent.se vid frågor.