Hoppa till innehåll

BOSS 2015-12-15 17:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-12-15 klockan 17:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning – Utvärdering§10 Utvärderingssammanfattningar§11 Mentorsprogram§12 BOSSJam§13 Information från ordförandemöte§14 Workshop§15 Övrigt§16 Kalender§17 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande

sv_SESwedish