Hoppa till innehåll

SIS 7/1-15 17.00 AFK

  • av

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
HackSISsion
AFK
Sysadmin
Övrigt
Kalender
Mötet avslutas

sv_SESwedish