Hoppa till innehåll

Rotundan Möte I kansliet 18/1 – 15 kl 17:15 I kansliet

  • av

Tja!

Rotundan kommer ha årets första möte den 18/1 -16 kl 17:15 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Brädspel

§12

Boknings sidan

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas