Hoppa till innehåll

SIS stormöte 27/-1-16 klockan 19.00 i AFK

  • av

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Proposition styrelse 16/17
8. HackSISsion
9. AFK
10. Sysadmin
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Det
här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#76282073_DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

sv_SESwedish