Hoppa till innehåll

BOSS 2016-01-26 17:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-01-26 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser – Flytt av BOSSJam – Red bull – Annonsering SEBs traineeprogram§8 Rapporter§9 Temaprovning§10 Utvärdering LP2§11 Diskussion kring eventuell omorganisering av styrelsen§12 Aktivfix av programrum§13 Pluggstugor§14 Mentorsprogram§15 BOSSJam§16 Workshop§17 Övrigt§18 Kalender§19 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande

sv_SESwedish