Hoppa till innehåll

#ROOT-möte 1/2 kl 17:15 i AFK

  • av

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 1/2. Vi börjar på kl
17:15 på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG
§10 Årsmöte

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT

sv_SESwedish