Hoppa till innehåll

#ROOT Årsmöte 2016-02-22 kl 18:00 i AFK

  • av

Det är dags för #ROOT att hålla årsmöte. Mötet kommer hållas 2016-02-22 kl
18:00 i AFK.
Dagordningen ser ut som följer:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Fastställande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk berättelse
7. Ansvars frihet
8. Budget
9. Nästkommande styrelse
10. Övrigt
11. Mötet avslutas

Det kommer bjudas på fika!

Hälsningar

Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT

sv_SESwedish