Hoppa till innehåll

Rotundan mote 8/2 -16 kl 17:15

  • av

Tja!

Rotundan kommer att ha möte 8/2 -16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Boknings sidan

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas