Hoppa till innehåll

SIS möte 17/2-16 16.00

  • av

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. HackSISsion
8. AFK
9. Sysadmin
10. Övrigt
11. Kalender
12. Mötet avslutas