Hoppa till innehåll

Re: SIS möte 17/2-16 16.00

  • av

Rättning i kallelse p.g.a. schema ändring:

Mötet börjar 17.00 17/2-2016

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Den 10 februari 2016 19:24 skrev Martin Lang <martin.lang1994@gmail.com&gt;:

> Dagordning:
>
> 1. Mötet öppnas
> 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 4. Yttranderätt och rösträtt
> 5. Fastställande av dagordning
> 6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
> 7. HackSISsion
> 8. AFK
> 9. Sysadmin
> 10. Övrigt
> 11. Kalender
> 12. Mötet avslutas
>