Hoppa till innehåll

SIS möte 24/2 16.00 i AFK

  • av

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Ansvarsområden
8. HackSISsion
9. AFK
10. Sysadmin
11. Projekt
12. Övrigt
13. Kalender
14. Mötet avslutas

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

sv_SESwedish