Hoppa till innehåll

BOSS 2016-02-24 18:15 Kansliet

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-02-24 klockan 18:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning – Uppföljning§10 Aktivfix av programrum – Uppföljning§11 Information från ordförandemöte§12 Information från FUM3§13 Nytt studiesocialt event§14 Öppet hus§15 BOSSJam§16 Eventuell datumändring för öhlprovning§17 Workshop§18 Övrigt§19 Kalender§20 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande