Hoppa till innehåll

BITS-möte

  • av

Hej!
Nu är det, förvånansvärt nog, dags för BITS att ha möte igen! Vi kommer att
ha möte 2016-03-01 kl. 17.15 i kansliet.

Dagordning:

*Formalia*

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*

§7

Ny styrelse tillsatt

§8

Sittning

§9

Klassrepresentanter

§10

Fler evenemang

§11

Hemsida

*Avslutning*

§1

Övrigt

§1

Mötet avslutas

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>