Hoppa till innehåll

Möte 13-03-2016 kl17.15

  • av

Mötes hålls i LokalenTM

EN DAG TIDIGARE PGA TENTOR!

Formailia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Ehvänt

§8 Inseglet

§9 Avtack

§10 Sappning/Sexistenz

§11 Märke

§12 Workshop

Avslutning
§13 Övrigt

§14 Action points
§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

//Max Nilsson, Sexmästare