Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 21-03-2016 kl 17:15

  • av

Mötes hålls i LokalenTM

Formailia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Ehvänt
§7.1 x-phest

§8 Inseglet
§8.1 Phaddrar
§8.2 Skrovet
-Presentation

§9 Avtack

§10 Sappning/Sexistenz
§10.1 tröjor/mundering
§10.2 Musik

§11 Sopns

§12 Workshop

Avslutning
§13 Övrigt

§14 Action points
§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

//Max Nilsson, Sexmästare