Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 04-04-2016 kl 17.15

  • av

Mötes hålls i LokalenTM

Formailia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Ehvänt

§8 Inseglet

§9 Avtack

§10 Sappning/Sexistenz

§12 Workshop
§12.1 Struktur

Avslutning
§13 Övrigt

§14 Action points
§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

//Max Nilsson, Sexmästare

sv_SESwedish