Hoppa till innehåll

BITS styrelsemöte 2016-04-12 kl. 17:15 i Kansliet

  • av

Nu var det dags för ett nytt BITS möte, tisdagen den 12/4 klockan 17:15.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mexico++ utvärdering.
§8 Framtida evenemang.
§9 Nordic Collegiate Programming Contest.
§10 Kattis.
§11 BITS tröjor.
§12 BITS ovven.
§13 Speedy Gonzales.
Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
MvH, Nils Berg – Ordförande BITS.