Hoppa till innehåll

BOSS 2016-04-13 18:15

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-04-13 klockan 18:15 via VOIP.Den som vill deltaga men inte vet hur, kan kontakta boss-styrelse@bthstudent.se.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 BOSSJam§10 Årsmöte§11 Övrigt§12 Kalender§13 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande