Hoppa till innehåll

BOSS årsmöte 2016-04-20

  • av

BOSS kommer att hålla årsmöte den 2016-04-20 klockan 18:15 i kårhuset Rotundan.
Dagordning:§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Verksamhetsplan
§8 Arbetsordning
§9 Budget
§10 Val av nästa års styrelse
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötets avslutas
Relevanta handlingar finns bifogade.
Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande
pdf icon Förslag-till-verksamhetsplan-för-2016-2017.pdf
pdf icon Verksamhetsberättelse-2015-2016.pdf
pdf icon Förslag-till-arbetsordning-för-2016-2017.pdf
pdf icon Förslag-till-budget-för-2016-2017.pdf