Hoppa till innehåll

Ordförandemöte 2016-05-12 kl.17.15

  • av

Hej!

På torsdag kommer ordförandemötet hållas av Vice Kårordförande p.g.a.
SFSFUM. Mötet kommer att hållas i konferensrummet Monsunen (A303) med
start klockan 17.15. Dagordning är som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas

Ärenden
§2 Händer i närtid och svårigheter
§3 Händer på BTH
§4 FUM4
§5 Introduktionsverksamheten
§6 Verksamhetsåret 16/17

Avslutning
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas