Hoppa till innehåll

BITS möte

  • av

Dags för ett BITS möte, tisdagen den  17/5 klockan 17:15, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Utbildningsföreningarnas dag§8 Pluggstuga med utbildningsföreningarna§9 Logga§10 Evenemang§11 Abras fiskutklädnad
Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas
MvH, Nils Berg – Ordförande BITS.

sv_SESwedish