Hoppa till innehåll

Sexistenz-möte 19/5 kl 15:00 på Gotland

  • av

Mötet hålls i Sexistenz-stugan på Villavägen 23

Eftersom vår kära SexmästArne lyckas glömma att skicka kallelse varannan
vecka så kommer jag i framtiden vara den som skickar kallelser. Då vi inte
hade kallelse till dagens möte så har vi ett möte på torsdag där vi
fastställer “besluten” vi tog idag.

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser
§8 Ehvänt
§9 Inseglet
§10 Sexistenz
§11 Sappning
§12 Ekonomi

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Action points & Workshop
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

With Regards,
Albin Nilsson, “Helikopeter”,
Vice Chairman at Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona,
Board Member of the Mechanical section ROST of BTH,
Student’s Ambassador of BTH,
Blekinge Institute of Technology,
SE-371 79 Campus Gräsvik, Karlskrona
Sweden