Hoppa till innehåll

.smoersex styrelsemöte, .kauren 18:00 – 2016-05-30

  • av

På måndagen den 30 maj är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00
och är som vanligt öppet för alla intresserade!

Detta mötet kommer endast bestå av nya .smoersex’16. styrelsen från ’15
hade sitt sista möte den 23e.

Välkomna!

DAGORDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Närvarandes talan- och röstningsrätt

Fastställande av dagordning

Föregående möte

Ekonomi

Dokument

Kåren

Fest

Icke alkoholrelaterade evenemang

Nollningspunkten

Övrigt

Nästa möte

Mötets avslutande

Mvh,

Didrik “Kramer” Lepistö

sv_SESwedish