Hoppa till innehåll

Byte av datum SIS-möte 27/6 20.00 Skype

  • av

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Yttranderätt och rösträtt
5. Fastställande av dagordning
6. Uppföljning och fastställande av föregående protokoll
7. Sommaren 16
8. ACA grejer
9. Äskning angående inköp
10. Tröjor
11. Övrigt
12. Kalender
13. Mötet avslutas

Mötet kommer ske via Skype. För att få info om vem ni ska lägga till, skriv
till “lang” på Irc så svarar jag så snart som jag kan


Virusfritt.
www.avast.com

<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>