Hoppa till innehåll

Kallelse Rotundanmöte 2016-07-01 kl.17:15

  • av

Hej,
Rotundan kommer att ha möte 1/7 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Val av poster
§8 Vision

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötet avslutas

MvH
Christopher Hellryd
Ordförande (från 1/7)
Rotundan