Hoppa till innehåll

Rotundan Möte 15/7-16 kl.17:30 på distans

  • av

Hej,
Rotundan kommer att ha möte 15/7 – 16 kl 17:30 på distans.
Vill ni närvara, skicka ett mail till Christopher.Hellryd@gmail.com
fixar vi det.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Inseglet
§10
§11
§12 Ekonomi
Huset
Bokningar
§13
§14
§15 Kårkvällar
Val av poster
Inseglet

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas