Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 4/8 kl 20.00 via discord

  • av

Hej

På grund av ett misstag i sammband med kallandet av kommande möte så
flyttas detta till den 4/8 kl 20.00.
I övrigt gäller den information i föregående kallelse.

Ursäktar eventuella besvär

Oskar Edbro
Ordförande i #ROOT

On 2016-07-08 17:02, Oskar Edbro wrote:
> Hejsan!
>
> Mötet kommer att genomföras via disocrd. För att medverka klicka på
> länken nedan och kontakta Edbro vid mötestillfället, den 4/8 kl 20.00,
> för att bli insläppt i mötesrummet.
>
> discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
>
> Dagordningen kommer se ut som följer:
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> §4 Yttranderätt och rösträtt
> §5 Fastställande av dagordning
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
> Ärenden
> §7 Inseglet
> §8 SWAG
> Avslutning
> §9 Övrigt
> §10 Kalender
>
> Mvh,
> Oskar Edbro
> Ordförande #ROOT
>