Hoppa till innehåll

Rotundan Möte 19/7-16 kl.17:30 i Kansliet

  • av

Hej,
Rotundan kommer att ha möte 15/7 – 16 kl 17:30 i Kansliet.
Vill ni närvara via distans, skicka ett mail till
Christopher.Hellryd@gmail.com.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Inseglet
§10
§11
§12 Ekonomi
Huset
Bokningar
§13
§14
§15 Kårkvällar
Val av poster
Inseglet

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

sv_SESwedish