Hoppa till innehåll

Rotundan möte 3/7 – 16 kl 17:30 i Kansliet

  • av

Rotundan kommer att ha möte 3/7 – 16 kl 17:30 i Kansliet.
Vill ni närvara på distans så kontakta Christopher Hellryd!

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

sv_SESwedish