Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 18/8 kl 14.00 via discord

  • av

Mötet kommer att genomföras via disocrd. För att medverka klicka på
länken nedan och kontakta Edbro vid mötestillfället, den 18/8 kl 14.00,
för att bli insläppt i mötesrummet.

discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Inseglet
§8 SWAG
Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender

Mvh,
Oskar Edbro
Ordförande #ROOT

sv_SESwedish