Hoppa till innehåll

Sexistenz möte 10/8 kl 18.15

  • av

PGA genrepet av Inseglet kommer äga rum på måndag har mötet skjutits upp.
Mötet hålls i Lokalen™ och det kommer även vara möjligt att delta på
distans via Sexistenz-kanalen på Discord. Kontakta vår teknikansvarig Oscar
Lifh om ni önskar ha information om hur man kan delta via Discord. Mötet är
som vanligt öppet för alla intresserade.

*Formalia *§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll samt fastställande
av eventuella beslut som togs på Workshoppen den 21/7

*Ärenden *
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Inseglet
§14 Sappning
§15 Rot(und)ation

*Avslutning *
§16 Övrigt
§17 Action Points & Workshop
§18 Kalender
§19 Mötet avslutas

sv_SESwedish