Hoppa till innehåll

BITS möte 17/8-2016, kl 17:30 i Kansliet

  • av

Nu var det dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdag 17/8 i Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Föreningsdagen
§8 Framtida evenemang

Avslutning

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutas