Hoppa till innehåll

Mårfin(t) Möte 2016-08-23 kl.18:15

  • av

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att hålla terminens första
styrelsemöte tisdagen den 23/8-2016.
Mötet kommer börja vid 18:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning

§10 FUM1

§11 Studentrepresentanter

§12 Inseglet 2016

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Sandra Fyhr
Ordförande Mårfin(t)