Hoppa till innehåll

Styrelsemöte i Kansliet

  • av

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-08-19 klockan 18:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Uppföljning av utvärdering av LP4, avvaktar förra styrelsen godkännande

§10 BOSS-sittning

§11 Arkivering av arbetsmöten under sommaren

§12 Mail till nya studenter

§13 Övrigt, CoreHack 2016

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande