Ändrad tid för maskinsektionen ROSTs möte

Mötet kommer hållas 17:00 istället för 18:00, för att undvika krock med
Kick-off för förtroendevalda


Comments are closed.