Hoppa till innehåll

#ROOT möte den 22/8 kl 9.00 via discord

  • av

Hej

Då gårdagens möte blev inställt pga lågt deltagande så kommer ett nytt
möte hållas den 22/8 kl 9.00.
Mötet kommer att behandla samma frågor som föregående möte skulle
behandlat, se nedan.
Mötet kommer hållas via discord, se instruktioner nedan.

Mvh

Oskar Edbro

On 2016-08-04 21:05, edbro@bthstudent.se wrote:
> Mötet kommer att genomföras via disocrd. För att medverka klicka på
> länken nedan och kontakta Edbro vid mötestillfället, den 18/8 kl 14.00,
> för att bli insläppt i mötesrummet.
>
> discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
>
> Dagordningen kommer se ut som följer:
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> §4 Yttranderätt och rösträtt
> §5 Fastställande av dagordning
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
> Ärenden
> §7 Inseglet
> §8 SWAG
> Avslutning
> §9 Övrigt
> §10 Kalender
>
> Mvh,
> Oskar Edbro
> Ordförande #ROOT
> _______________________________________________
> rot mailing list
> rot@bthstudent.se
> mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/rot

sv_SESwedish