Hoppa till innehåll

Kallelse FUM1 29-30 september / Summon FUM1 29-30 September

  • av
--- English Bellow ---

Härmed kallas första ordinarie fullmäktige (FUM1) för verksamhetsåret
16/17 till den 29-30 september 2016 i Karlskrona. Preliminär lokal är
möteslokalen i Kårhuset Rotundan. På molnet[1] finner ni även den
preliminära dagordningen.

Vid eventuella motioner mejla till styrelsen@bthstudent.se och
talman@bthstudent.se senast den 20 september kl 12:00 CEST.

Anledningen till förseningen i kallelsen och lokalvalet beror på att
kårstyrelsen ännu ej skickat några handlingar inför mötet.[1]: https://molnet.bthstudent.se/data/public/fum1-1617.php?lang=en

-----------------------------------------------------------------------

The first student union council for the years 2016/2017 is hereby
summoned for the dates of 29-30 September 2016 in Karlskrona.
Preliminary assembly hall will be the meeting room in the student
union building at campus. On "molnet"[1] you will find a preliminary
agenda.

If you have any motion to submit to the meeting please send them via
email to styrelsen@bthstudent.se and talman@bthstudent.se at the 20
September 12:00 CEST at the latest.

The reason for the delay in the summon and the choice of venue is due
to fact that the student union board still have not submitted any
papers for this meeting.[1]: https://molnet.bthstudent.se/data/public/fum1-1617.php?lang=en